İşitme Fonksiyonu ve İşitme Kaybı

İşitme Fonksiyonu ve İşitme Kayıpları

İşitme fonksiyonu hayatı kavradığımız 5 temel duyudan biridir. Ses bize sevgiyi, umudu, korkuyu, heyecanı taşıyabilir. Aynı cümleler farklı tonlamalarla farklı duygular oluşturabilir. Kulağa hoş bir müzik tınısının, sevdiğimiz insanların seslerini duymanın hissettirdiği duygular hayatımızı güzelleştirir.

İşitme kayıpları toplumda her yaştan bireylerde kaşımıza  çıkabilir. İşitme fonksiyonu çok önemlidir. Yenidoğan her 1000 çocuktan 2 veya 3’ü  bir veya iki kulakta işitme işitme kaybı ile doğar. İşitme kaybı ile doğan bebeklerin yüzde doksanında ailelerinde işitme kaybı yoktur. Doğuştan işitme kaybı olmayan bebeklerde büyüme sürecinde bakteriyel veya  viral enfeksiyonlara ya da kulakta sıvı birikmesine bağlı işitme kayıpları olabilmektedir. Onsekiz yaşın üzerindeki toplam nüfüsun yaklaşık yüzde on beşinde çeşitli derecelerde işitme kayıpları bulunmaktadır. Kronolojik ve fizyolojik yaşlanmayla birliye işitme kaybı oranları 60 yaşından sonra artış göstermektedir. Yetmiş yaşından sonra nufusun yaklaşık yarısının değişen derecelerde işitme kaybı yaşadığı hesaplanmaktadır.  İstatiksel olarak erkekler kadınlara oranla yaklaşık 2 kat daha sık işitme kaybı görülmektedir.

İşitme nasıl gerçekleşir?

Kulak kepçesi başın iki yanında yerleşimi , açıları, anatomik kıvrımları ile sesi özel olarak toplayarak dış kulak yoluna yönlendirir. Dış kulak yolu yapısı itibarı ile konuşma frekans frekanslarındaki sesleri artırır. Kulak zarının yapısı  ve kemikciklerin kaldıraç etkisini bağlı olarak ses şiddeti 22 kat artırılmış olarak iç kulağa aktarılır. İç kulak sıvılarında dalgalanma hareketleri  elektriksel yük değişikleri oluşturur. İşitme siniri tarafından iletilen elektrik akımı  beynimizin temporal lobundaki işitme merkezinde tarafından yorumlarak işitme gerçekleşir.

Kulak anatomisine göre işitme kaybının oluştuğu bölgeye göre işitme kayıpları farlılık göstermektedir . Dış kulak ve orta kulak bölgelerinde ses dalgalarının iletiminin etkilendiği işitme kayıpları iletim tipi işitme kaybı; iç kulakta ses dalgalarının elektriksel uyarıma dönüşme aşamasında oluşan bozukluklar sinirsel (iç Kulak tipi) işitme kaybı olarak tanımlanmaktadır. Her iki işitme kaybı tipinin birlikte görüldüğü işitme kayıplarını ise miks tip işitme kaybı olarak sınıflandırmaktayız.

İletim tipi işitme kaybı

Ses dalgaları kulak zarını ve orta kulak kemikciklerini titreştiremediğinde  veya az titreştirebildiğinde iletim tipi işitme kaybı oluşur. Dış kulak yolunda biriken kulak kiri, dış kulak yolunun enfeksiyon nedeniyle şişmesi, dış kulak yolunda kemik oluşumlar, kulak zarının delik olması, orta kulakta enfeksiyona bağlı olarak veya enfeksiyonsuz sıvı birikmesi , kolesteatoma gibi iltihaplanmalar, orta kulak kemikciklerinin travmaya bağlı kopması, kemikciklerin kireçlenmesi (otoskleroz veya timpanoskleroz) gibi değişik nedenlere bağlı olarak iletim tipi işitme kaybı olabilmektedir. İletim  tipi işitme kayıpları, iletimin bozulduğu yer düzeltilmek suretiyle tedavi edilebilmektedir.

Sinirsel (iç kulak tipi) işitme kayıpları

İç Kulağa ulaşan ses dalgaları elektriksel sinyallere dönüştürülemediğinde veya işitme sinirinin yokluğunda sinirsel işitme kayıpları oluşmaktadır. Bu tip işitme kayıpları çok sayıda sebebe bağlı olarak oluşabilmektdir. En sık sebebi yaşlılığa bağlı ( presbiyakuzi) işitme kaybıdır, genellikle bilateraldir ve sıklıkla kulak çınlaması ile birliktedir. Diğer sık görülen sebepler arasında iç kulağı etkileyen virüs enfeksiyonları, travmalar, kulağa  toksik etki gösteren ilaçlar ve konjenital nedenlerdir. Sinirsel tip işitme kayıplarının bir kısmı düzelebilse de genellikle tedavisi mümkün olmamaktadır. Daha nadir olarak sinirsel işitme kaybının altında işitme sinirinden kaynaklı tümörler olabilmektedir.

Sinirsel tip işitme kaybı gelişen hastalar iletişimde zorluk yaşayabilirler, sesi duymakla beraber sesin algılanmasında güçlük olabilir. Bu durumlar psikolojik ve sosyal sorunlara neden sebep olabilir.

Bazı durumlarda erken yaşlarda da  mesleği riskler, yüksek ses maruziyet gibi sebeplere bağlı olarak sinirsel tip işitme azlığı olabilmektdir.

Sinirsel tipte işitme işitme kayıplarının tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda işitme cihazı desteği sağlanabilir . İşitme kaybının derecesine bağlı olarak kanal içi, kulak arkası işitme cihazları önerebiliriz. Bazı özel durumlarda kemiğe implante edilen işitme cihazları hastaya daha iyi işitme sağlayabilir. Konvansiyonel işitme cihazlarından yeterli fayda göremeyen bir kısım hastalarımız için kokleer implantasyonu  güçlü bir alternatif olarak tavsiye etmekteyiz

İşitme kaybının derecesine göre de işitme kayıplarını şu şekilde sınıflandırmaktayız:

Normal işitme

20 dBHL’ye kadar düşük sesleri işitebilirsiniz.

Hafif işitme kaybı

Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 25 – 39 dBHL arasındadır.
Gürültülü ortamlarda konuşulanları takip etmekte zorluk çekersiniz.

Orta dereceli işitme kaybı

Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 40 – 69 dBHL arasındadır.
İşitme cihazı olmadan konuşulanları takip etmekte zorluk çekersiniz.

İleri düzeyde işitme kaybı

Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 70 – 89 dBHL arasındadır.
Güçlü işitme cihazları veya implant gerekir.

Ağır işitme kaybı

Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 90 dBHL’den başlar.
Daha çok dudak okuma ve/veya işaret dili veya implant kullanımına ihtiyaç duyarsınız.

 

Şu Durumlarda Uzmanınıza Danışmayı  Ertelemeyin

Eğer işitmenizde ani olarak azalma farketti iseniz bu acil tedavi gerektiren bir durum olabilir. Ani işitme kayıplarında erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Bir kulağınızda işitme kaybı oluştu ise bu durumda işitme testleri ve ileri incelemeler yapmak gereklidir.

İşitme azlığınız  giderek artıyor ise işitme muayenesi olmanız yararınıza olacaktır.