Kulak Tüpü

Kulak Tüpü

Orta kulak hava  basıncı ile dış ortam hava basıncı yaklaşık aynı değerlerdedir. Östaki borusu tıkanıklığı  olduğunda orta kulakta basınç düşer, sıvı birikmesi, işitme azlığı olabilir. Bu durumda basınçları eşitlemek için kulak tüpü takılması gerekebilir.

Kulak tüpü takılması zorunlu mudur

Orta kulakta tesbit edilen sıvı genellikle kendiliğinden kaybolur. Yakın gözlem altında tutulması gerekmektedir. Sıvının iyileşmemesi ve basınç azlığının devam etmesi durumunda kulakta kalıcı hasarlar oluşabilir. Hafif derece işitme azlığı, konuşma ve entelektüel geriliklere sebep verebilir. Aynı şekilde hafif derecelerde işitme azlığı davranış bozukluklarına sebep olabilir.

Bu sakıncalar nedeniyle takip yeterli süreli takip ile iyileşme sağlanamadığında takılmasından kaçınmamak gerekir.

Kulak tüpü nasıl takılır?

Kısa süreli anestezi altında kulak zarına mikroskop altında delik açılır, orta  kulakta sıvı birikmesi varsa aspire edildikten sonra tüp yerleştirilir. Genellikle aynı gün taburcu edilir.

Kaç tür vardır?

Farklı tasarlanmış kulak tüpleri vardır. Bunları kabaca kısa süreli ve uzun süreli tüpler olarak sınıflandırmaktayız. Kulağın durumuna göre tüp tercihimiz farklılaşır. İlk tercihte kısa süreli tüpleri kullanıyoruz.

Ne kadar kalır

Genellikle kendiliğinden atar, çoğunlukla farkedilmez. Bu süre ortalama 6 aydır, bazen iki seneye kadar kalabilir. Uzun süre kalmasının genellikle bir zararı olmaz. Kulak zarındaki delik çoğu hastamızda  kendiliğinden kapanır.