Orta Kulak Enfeksiyonu (Otitis Media)

Orta kulak enfeksiyonu (otitis media)

Orta kulak enfeksiyonu çocukluk çağında sık olarak karşımıza çıkar. Belirtileri rahatsız edici düzeyde kulak ağrısı, yüksek ateş ve işitme azlığıdır. Akut orta kulak enfeksiyonları abse gibi davranır. Orta kulakta ağrı ile birlikte sıvı birikmesi olur, belli bir yoğunluğa ulaşınca kulak zarında basınca bağlı bir delik  oluşur, absenin boşalmasına benzer şekilde orta kulaktaki sıvı boşalır. Kulak akıntısı ile birlikte ağrı azalır, kulak zarındaki delinme de çoğunlukla kapanır.

Orta kulak enfeksiyonu geçici midir

Akut kulak enfeksiyonu iyileşmez ise veya sık tekrarlarsa orta kulak yapılarında ve kulak zarında kalıcı değişiklikler oluşabilir. Bu durumda tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları veya kronik orta kulak enfeksiyonları gelişebilir.

Kulak akıntısının uzun süre devam etmesi durumunda kronik orta kulak iltihabı gelişir. Orta kulak iltihabında kulak zarı, orta kulağı döşeyen mukoza ve kemikciklerde enfeksiyondan etkilenir. Kulak zarındaki delik kalıcı hale gelir. Normalde steril olan orta kulak boşluğu dış ortamdaki enfeksiyonla savunmasız kalır. Kronik orta kulak enfeksiyonlarında genellikle ağrı olmaz, akıntı ve işitme azlığı ön plandadır.

Orta Kulak enfeksiyonlarının riskleri nelerdir

Orta kulak iç kulak ve kafa içi yapıları ile ilişkilidir. Çok hassas oluşumları barındıran iç kulak ve kafa içine enfeksiyonun ulaşması önemli komplikasyonla zemin hazırlayabilir. İç kulak tipi işitme kaybı, denge bozuklukları, yüz felci, beyin zarı iltihaplanması, beyin apseleri nediren de olsa orta kulak enfeksiyonlarına bağlı gelişebilir.

Orta kulak enfeksiyonlarında tedavi

Akut orta kulak enfeksiyonları antibiyotik verilerek veya verilmeden takip edilebilir. Hastanın yaşı, klinik durumu, sosyal durumu tedavi şekline karar vermemizde etkili faktörlerdir. Eşlik eden üst solunum yolları problemleri tedavide gözönünde bulundurulur.