Otoskleroz

Otoskleroz nedir

Orta kulaktaki minik kemikçikler sırasıyla çekiç, örs ve üzengi olarak isimlendirilir. Otoskleroz hastalığında üzengi kemiğinin hareketleri kireçlenme sebebiyle azalmıştır. Bunun sonucunda ses dalgaları adeta bir duvara çarpmış gibi iç kulağa zayıflayarak iletilir. İletim tipi bir işitme azlığı meydana gelmiş olur. Bazı durumlarda kireçlenmeye bağlı kimyasal maddeler iç kulağı etkileyerek iç kulak tipi işitme kaybına da yol açabilir. Kireçlenme yalnızca kulağa mahsustur.

Nasıl işitiriz

Kulağımız dış, orta ve iç kulak olarak üç kısmdan oluşmaktadır. Ses dalgaları dış kulak yolundan kulak zarına iletilerek titreşim oluşturur. Kulak zarına bitişik üç adet minik kemikçik ile bu titreşim  iç kulağa ulaştırılır. Titreşim iç kulak sıvılarının dalgalanmasına yol açar, bu dalga hareketlerinin sonucu olarak oluşan elektriksel sinyalleri işitme siniri ile beynimizin ilgili kısımlarına iletilir. Beynimiz bu sinyalleri çözdüğünde  işitme gerçekleşmiş olur.

Otoskleroz kimlerde görülür

Otoskleroz beyaz ırkta ve genç-orta yaştaki bayanlarda daha sık görülür. Hastalık gebelikte hızlı bir ilerleme gösterebilir. Otoskleroz genetik özelliği olan bir hastalıktır. Ebeveynlerinde otoskleroz olan çocuklarda otoskleroz gelişme olasılığı toplumdaki diğer bireylerden daha yüksektir.

Otoskleroz belirtileri nelerdir

En sık belirti işitme kaybıdır. Hafif derecede işitme kaybından ileri düzeyde iştme kaybına kadar görülebilir. İletim tipi işitme kaybı en sık olmakla birlikte ; mikst tip ve iç kulak tipi işitme kaybı şeklinde de görülebilir. Çınlama da işitme kaybına eşlik edebilir. Islık, rüzgar, su, zil sesine benzer kulak çınlamaları olabilir. Nadiren, hastalarımızda denge sorunları görülebilmektedir.

Teşhis

Otoskleroz belirtilerini gösteren başka kulak hastalıkları gözönünde tutularak teşhis edilir. Normal bir kulak zarı muayenesi ile işitme testlerinde otoskleroza spesifik bulgular gösterilir. Bazı hastalarda üzengi kemiği etrafındaki kireçlenmenin yaygınlığını belirlemek için tomografi istenebilir.

Tedavi

Otoskleroz hastalığında işitme kaybı çok hafif derecede ise, belirli aralıklarla takip önerilir. İşitme kaybı rahatsızlık verici düzeye ulaştığında cerrahi tedavi önerilebilir. Cerrahi tedavide orta kulakta kireçlenen üzengi kemiği çıkartılarak yerine yaklaşık 0.5 mm çapında 5 mm uzunluğunda protez yerleştirilir. Ameliyat genellikle lokal anestezi altında yapılır. Tecrübeli ellerde %90’ın üzerinde başarılı sonuç elde edilir. Hasta ve hekim için yüz güldürücü bir tedavidir.  otoskleroz çoğu hastada her iki kulakta da görülür. Böyle bir durumda önce işitmesi daha kötü olan kulak ameliyat edilir, diğer kulağın tedavisi çoğunlukla altı aydan sonra planlanır.

Ameliyat dışında işitme cihazı kullanmak ta bir alternatif olabilir.

Tedavi sonrasında dikkat edilecek hususlar

Genellikle operasyon günü baş yukarda olacak şekilde istirahat önerilir.  Ertesi günü taburcu edilir.

 
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız. Randevu almak İçin Tıklayınız.